Сервер Z39.50

From Koha Ukraine Wiki
Jump to: navigation, search

Сервер Z39.50 дозволяє отримувати бібліографічні та авторитетні записи з інших бібліотек мовою, яка зрозуміла бібліографічним системам. Обмін записами спрощує роботу каталогізаторів.

Налаштування бібліографічного серверу Z39.50[edit]

Редагуємо файл koha-conf.xml (Не забуваємо замінити library на назву свого екземпляра Koha)

sudo nano /etc/koha/sites/library/koha-conf.xml

Розкоментовуємо 14 рядок

<!--
<listen id="publicserver" >tcp:@:</listen>
-->

Вказуємо порт, на якому бажаєте щоб працював сервер Z39.50. За замовчуванням, це порт 210. Але порти номером до 1024 потребують Root прав. На Ubuntu не вдалося домогтися роботи на цьому порті.

<listen id="publicserver" >tcp:@:2100</listen>

Розкоментовуємо блок після <!-- PUBLICSERVER'S BIBLIOGRAPHIC RECORDS -->

<server id="publicserver" listenref="publicserver">...</server>
<serverinfo id="publicserver">...</serverinfo>

В цьому ж блоці знаходимо параметри доступу до серверу:

 • база даних biblios
 • користувач kohauser
 • пароль

За замовчуванням, для отримання даних з серверу Z39.50, не потрібно вказувати пароль. Ім'я користувача та пароль потрібні тільки для редагування.

Зберігаємо (у nano це Ctrl+O, Enter, Ctrl+X)

Перезавантажуємо сервер Zebra

sudo koha-stop-zebra
sudo koha-start-zebra

Налаштування серверу авторитетних записів Z39.50[edit]

Редагуємо файл koha-conf.xml (Не забуваємо замінити library на назву свого екземпляра Koha)

sudo nano /etc/koha/sites/library/koha-conf.xml

Додаємо після <listen id="publicserver" > на новому рядку ще одну команду очікувати з'єднань:

<listen id="publicserver" >tcp:@:2100</listen>
<listen id="publicauthserver" >tcp:@:2101</listen>

Вказуємо порт, на якому бажаєте щоб працював сервер авторитетних записів Z39.50 (у прикладі вище, це порт 2101). Це має бути окремий від бібліографічного серверу порт.

Блище до кінця файлу, перед <config> додаємо наступний код (більшою частиною, копію налаштувань авторитетного серверу):

<server id="publicauthserver" listenref="publicauthserver" >
  <directory>/var/lib/koha/lib/authorities</directory>
  <config>/etc/koha/sites/lib/zebra-authorities-dom.cfg</config>
  <cql2rpn>/etc/koha/zebradb/pqf.properties</cql2rpn>
  <xi:include href="/etc/koha/unimarc-retrieval-info-auth-dom.xml"
xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude">
<xi:fallback>
<retrievalinfo>
   <retrieval syntax="unimarc" name="F"/>
   <retrieval syntax="unimarc" name="B"/>
   <retrieval syntax="xml" name="marcxml"
         identifier="info:srw/schema/1/marcxml-v1.1">
    <backend syntax="unimarc" name="F">
     <marc inputformat="marc" outputformat="marcxml"
        inputcharset="utf-8"/>
    </backend>
   </retrieval>
   <retrieval syntax="xml" name="dc">
    <backend syntax="unimarc" name="F">
     <marc inputformat="marc" outputformat="marcxml"
        inputcharset="utf-8"/>
     <xslt stylesheet="/usr/share/koha/intranet/htdocs/intranet-tmpl/prog/en/xslt/MARC21slim2DC.xsl"/>
    </backend>
   </retrieval>
   <retrieval syntax="xml" name="mods">
    <backend syntax="unimarc" name="F">
     <marc inputformat="marc" outputformat="marcxml"
        inputcharset="utf-8"/>
     <xslt stylesheet="/usr/share/koha/intranet/htdocs/intranet-tmpl/prog/en/xslt/MARC21slim2MODS.xsl"/>
    </backend>
   </retrieval>
   <retrieval syntax="xml" name="rdfdc">
    <backend syntax="unimarc" name="F">
     <marc inputformat="marc" outputformat="marcxml"
        inputcharset="utf-8"/>
     <xslt stylesheet="/usr/share/koha/intranet/htdocs/intranet-tmpl/prog/en/xslt/MARC21slim2RDFDC.xsl"/>
    </backend>
   </retrieval>
   <retrieval syntax="xml" name="utils">
    <backend syntax="unimarc" name="F">
     <marc inputformat="marc" outputformat="marcxml"
        inputcharset="utf-8"/>
     <xslt stylesheet="/usr/share/koha/intranet/htdocs/intranet-tmpl/prog/en/xslt/MARC21slimUtils.xsl"/>
    </backend>
   </retrieval>
  </retrievalinfo>
</xi:fallback>
</xi:include>
</server>
<serverinfo id="publicauthserver">
  <ccl2rpn>/etc/koha/zebradb/ccl.properties</ccl2rpn>
  <user>kohauser</user>
  <password>ПАРОЛЬ_АВТОРИТЕТНОГО_СЕРВЕРУ</password>
</serverinfo>


В цьому блоці вказуємо ПАРОЛЬ_АВТОРИТЕТНОГО_СЕРВЕРУ. Його знаходимо в налаштуваннях вище.

Зберігаємо (у nano це Ctrl+O, Enter, Ctrl+X)

Перезавантажуємо сервер Zebra

sudo koha-stop-zebra
sudo koha-start-zebra


Вирішення проблем із сервером[edit]

https://wiki.koha-community.org/wiki/Troubleshooting_Koha_as_a_Z39.50_server

Чи правильна конфігурація[edit]

Дивись вище, налаштування бібліографічного серверу Z39.50

Чи працює Zebra[edit]

ps aux | grep zebra

Чи відкритий порт[edit]

sudo netstat -pn --tcp --listen

Чи є доступ через yaz-client[edit]

Приклад підключення з використанням порта 2100 та синтаксису ccl:

root@lib:~# yaz-client -c /etc/koha/zebradb/ccl.properties 127.0.0.1:2100/biblios
Connecting...OK.
Sent initrequest.
Connection accepted by v3 target.
ID   : 81
Name  : Zebra Information Server/GFS/YAZ
Version: 4.2.30 98864b44c654645bc16b2c54f822dc2e45a93031
Options: search present delSet triggerResourceCtrl scan sort extendedServices namedResultSets
Elapsed: 0.005652
Z> querytype ccl2rpn
Z> find (kw,wrdl,rtrn=human ) not Suppress=1
Sent searchRequest.
Received SearchResponse.
Search was a success.
Number of hits: 7, setno 1
SearchResult-1: term=human cnt=7, term=1 cnt=0
records returned: 0
Elapsed: 0.022508

Журнали Zebra[edit]

Zebra створює журнали, в яких можна знайти інформацію про помилки, відфільтрувавши за допомогою grep (заміняємо library на назву свого екземпляра Koha):

grep ERROR /var/log/koha/library/zebra-output.log
grep fatal /var/log/koha/library/zebra-output.log

Див. також[edit]