Публікації стосовно АБІС Koha

From Koha Ukraine Wiki
Jump to: navigation, search

Підбірка, пераважно кириличних, публікацій та презентацій, які стосуються АБІС Koha та використання в Україні.

Назва чи біб-опис Тип публікації Рік URL на повний текст Примітки
Дубик С. Особливості міграції на АБІС Koхa / Сергій Дубик // Інформаційний простір бібліотеки : тези VII Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; [укладачі: Н. І. Мосієнко, Р. С. Самотий, О. В. Харгелія ; переклад з польської Р. С. Самотий, П. П. Сохан ; відповідальний за випуск А. І. Андрухів]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 69–70. Доповідь на конференції 2017 http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38087
Дубик, Сергій and Андрухів, Андрій and Назаровець, Сергій Перспективи використання відкритих автоматизованих інтегрованих бібліотечних систем в Україні., 2016 . In Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи, Київ (Україна), 11-13 жовтня. (Unpublished) [Presentation] Доповідь на конференції 2016 http://eprints.rclis.org/30112/
Бережна, К. С. (2015) Особливості АБІС “Koha” ТА ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В РОБОТУ БІБЛІОТЕКИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. О. М. БЕКЕТОВА. In: Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі, 17 квітня 2015 р., Харківський державний університет харчування та торгівлі. Доповідь на конференції 2015 http://eprints.kname.edu.ua/39619/
Дубик С. О. Koha – дарунок бібліотекам [Електроний ресурс] /

С. О. Дубик. – Электронные текстовые данные. – Режим доступу : http://w2.іrbіs.іnfo/wіn/іnter-events/crіmea2007/cd/25.pdf. – Заголовок з екрану.

Доповідь на конференції 2007 http://w2.іrbіs.іnfo/wіn/іnter-events/crіmea2007/cd/25.pdf