Difference between revisions of "Оновлення Koha, встановленої з джерела, на версію з репозитарію"

From Koha Ukraine Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Розглянемо на прикладі оновлення АБІС Koha з 3.10.03.000 (встановлення з джерельних кодів) до (встановл...")
 
(Пошук проблем…)
 
(24 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 4: Line 4:
  
 
Попередня версія ОС: '''GNU/Linux Debian Wheezy 7.11'''.
 
Попередня версія ОС: '''GNU/Linux Debian Wheezy 7.11'''.
 +
 +
== Бекапи Koha ==
 +
 +
=== БД Koha ===
 +
 +
Дамп усієї БД Коха:
 +
 +
mysqldump -u kohauser -p Koha > Koha_3.10.03_dump.sql
 +
 +
Зауваження - якщо логи займають дуже багато - можна без них робити дамп 
 +
 +
mysqldump -u kohauser-p Koha --ignore-table=Koha.action_logs > Koha_3.10.03_dump_without_action_logs.sql
 +
 +
=== Інші теки з Koha ===
 +
Знайдено теки та файли:
 +
 +
/run/koha
 +
/run/lock/koha
 +
/etc/koha
 +
/var/log/koha
 +
/var/spool/koha
 +
/var/lib/koha
 +
/usr/share/koha
 +
/var/lib/mysql/Koha
 +
та файли
 +
/tmp/koha-zebra-ctl.Koha.pid
 +
/tmp/tracker-kohauser
 +
/var/mail/kohauser
 +
/etc/rc5.d/S18koha-zebra-daemon
 +
/etc/init.d/koha-zebra-daemon
 +
/etc/rc2.d/S18koha-zebra-daemon
 +
/etc/rc0.d/K01koha-zebra-daemon
 +
/etc/rc3.d/S18koha-zebra-daemon
 +
/etc/rc6.d/K01koha-zebra-daemon
 +
/etc/rc1.d/K01koha-zebra-daemon
 +
/etc/rc4.d/S18koha-zebra-daemon
 +
/etc/apache2/sites-available/Koha
 +
/etc/apache2/sites-enabled/Koha
 +
/var/spool/cron/crontabs/kohauser
 +
 +
Робимо бекап цих файлів та тек (за винятком теки з БД /var/lib/mysql/Koha/)
 +
 +
tar -c -f Koha.3.10.03_backup_other_files.tar \
 +
    /var/mail/kohauser/  \
 +
    /run/koha/  \
 +
    /run/lock/koha/  \
 +
    /etc/koha/  \
 +
    /var/log/koha/  \
 +
    /var/spool/koha/  \
 +
    /var/lib/koha/  \
 +
    /usr/share/koha/ \
 +
    /tmp/koha-zebra-ctl.Koha.pid  \
 +
    /tmp/tracker-kohauser \
 +
    /etc/rc5.d/S18koha-zebra-daemon  \
 +
    /etc/init.d/koha-zebra-daemon  \
 +
    /etc/rc2.d/S18koha-zebra-daemon  \
 +
    /etc/rc0.d/K01koha-zebra-daemon  \
 +
    /etc/rc3.d/S18koha-zebra-daemon \
 +
    /etc/rc6.d/K01koha-zebra-daemon  \
 +
    /etc/rc1.d/K01koha-zebra-daemon  \
 +
    /etc/rc4.d/S18koha-zebra-daemon \
 +
    /etc/apache2/sites-available/Koha  \
 +
    /etc/apache2/sites-enabled/Koha  \
 +
    /var/spool/cron/crontabs/kohauser
 +
 +
==Оновлення Debian==
 +
 +
 +
 +
Хоча можна оновлюватися зразу до Stretch, краще це робити поступово
 +
 +
===Оновлення Wheezy » Jessie===
 +
Корисні посилання:
 +
* https://www.debian.org/releases/jessie/arm64/release-notes/ch-upgrading.ru.html
 +
* https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-upgrade-debian-wheezy-to-jessie-stable-release/
 +
 +
Версія Дебіен:
 +
 +
lsb_release -a
 +
 +
No LSB modules are available.
 +
Distributor ID:    Debian
 +
Description:    Debian GNU/Linux 7.11 (wheezy)
 +
Release:    7.11
 +
Codename:    wheezy
 +
 +
Вивчаємо список не повністю встановлених пакунків зі станом Half-Installed або Failed-Config.
 +
dpkg --audit
 +
 +
Вивчаємо список відкладених пакунків
 +
dpkg --get-selections | grep 'hold$'
 +
 +
 +
За необхідності оновлюємо ключі
 +
apt-get install debian-keyring debian-archive-keyring
 +
 +
Доводимо Debian Whhezy до актуального стану
 +
apt-get update;apt-get upgrade;apt-get dist-upgrade
 +
 +
*) Если вы настроили APT на установку некоторых пакетов из дистрибутива, отличного от стабильного (например, тестируемого), вам, возможно, придётся изменить настройки фиксации в APT (хранятся в файле /etc/apt/preferences и каталоге /etc/apt/preferences.d/), чтобы стало возможным обновление пакетов до версии нового стабильного выпуска. Более подробную информацию о фиксации пакетов в APT можно найти в apt_preferences(5).
 +
 +
Якщо Ви налаштували APT на установку деяких пакунків з дистрибутива, відмінного від стабільного (наприклад, тестового), Вам, можливо, доведеться змінити налаштування фіксації в APT (зберігаються в файлі /etc/apt/preferences і каталозі /etc/apt/preferences.d /), щоб стало можливим оновлення пакунків до версії нового стабільного випуску. Більш детальну інформацію про фіксацію пакунків в APT можна знайти в apt_preferences(5).
 +
 +
У чистій системі немає файла та каталог пустий
 +
— варто їх почистити і у старій системі перед оновленням.
 +
 +
Перейменував на
 +
/etc/apt/preferences.Wheezy
 +
 +
Закоментувати у /etc/apt/apt.conf 
 +
# APT::Default-Release "wheezy";
 +
(якщо таке є)
 +
 +
В /etc/apt/apt.conf 
 +
закоментував
 +
# APT::Default-Release "wheezy";
 +
 +
Видаляємо забуті пакунки:
 +
apt-get autoremove
 +
 +
Видаляємо пакунки, які були звантажені при установці раніше:
 +
apt-get clean
 +
 +
Правимо /etc/apt/sources.list
 +
 +
deb http://security.debian.org/debian-security jessie/updates main
 +
deb-src http://security.debian.org/debian-security jessie/updates main
 +
 +
deb http://ftp.ua.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
 +
deb-src http://ftp.ua.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
 +
 +
Оновлюємо список доступних в Debian jessie пакунків
 +
apt-get update
 +
 +
У деяких випадках виконання відразу повного оновлення (як описано далі) може привести до видалення великого числа пакунків, які Ви хочете залишити. Тому  рекомендуємо проводити оновлення в дві стадії - спочатку мінімальне оновлення, щоб розібратися з конфліктами, а потім повне оновлення, як описано в Розділі 4.4.5, «Оновлення системи».
 +
 +
apt-get upgrade
 +
 +
Це призведе до оновлення тільки тих пакетів, які можна оновити без необхідності видалення або установки інших пакетів.
 +
 +
Мінімальне оновлення системи також може виявитися корисним, якщо в системі мало вільного місця і повне оновлення запустити через це неможливо.
 +
 +
Під час оновлення було:
 +
 +
Оновити конфігурацію `/etc/mysql/my.cnf'
 +
*** my.cnf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y
 +
 +
Оновити конфігурацію  `/etc/nagios/nrpe.cfg'
 +
*** nrpe.cfg (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? N
 +
 +
Після виконання попередніх кроків тепер можна приступити, власне, до оновлення. Виконайте команду:
 +
 +
apt-get dist-upgrade
 +
 +
Ця команда зробить повне оновлення системи, встановивши останні доступні версії всіх пакунків і дозволивши всіх змінилися між випусками залежності. При необхідності будуть встановлені нові пакунки (зазвичай, це нові версії бібліотек або перейменовані пакети) і вилучені всі викликаючі конфлікти застарілі пакунки.
 +
 +
Питання в процесі:
 +
 +
Конфіг /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini
 +
+                              keep the local version currently installed                                                                        │
 +
 +
 +
Конфіг '/etc/apache2/apache2.conf'
 +
    Y or I  : install the package maintainer's version
 +
*** apache2.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y
 +
 +
 +
Конфіг '/etc/apache2/ports.conf'
 +
    Y or I  : install the package maintainer's version
 +
*** ports.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y
 +
 +
 +
Конфіг /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini
 +
+                              keep the local version currently installed                                                                        │
 +
 +
Конфіг '/etc/pulse/default.pa'
 +
    Y or I  : install the package maintainer's version
 +
*** default.pa (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y
 +
 +
Відновлюю порти
 +
ports.conf
 +
                                                                                                                                                                       
 +
Listen 80         
 +
Listen 8080
 +
 +
/etc/init.d/apache2 restart
 +
 +
apt-get -f install
 +
немає проблем
 +
 +
Коли команда apt-get dist-upgrade закінчила роботу, «формально» оновлення завершено, але перед перезавантаженням слід виконати ще кілька дій.
 +
При оновленні з Wheezy до Jessie краще вичистити старі пакети before до першого перезавантаження. Зокрема, застарілі системні сценарії запуску можуть призводити до виникнення помилок. Подробиці про те, як знаходити і вичищати вилучені пакети, см. До Розділу 4.8.1, «вичищення віддалених пакетів».
 +
 +
Видаляємо старі пакети Jessie.
 +
apt-get autoremove
 +
 +
Установка метапакета ядра
 +
 +
При виконанні dist-upgrade з wheezy до jessie настійно рекомендується встановити метапакет linux-image- * (якщо ви не зробили цього раніше). Цей метапакет буде автоматично завантажувати новішу версію ядра під час установки оновлення. Ви можете перевірити, встановлений у вас цей метапакет чи ні, за допомогою наступної команду:
 +
 +
dpkg -l "linux-image*" | grep ^ii | grep -i meta
 +
ii  linux-image-686-pae          3.16+63+deb8u2    i386        Linux for modern PCs (meta-package)
 +
 +
Якщо в результаті ви нічого не побачили, то вам потрібно встановити новий пакет linux-image вручну, або встановити метапакет linux-image. Щоб побачити список доступних метапакетов linux-image, виконайте:
 +
 +
apt-cache search linux-image- | grep -i meta | grep -v transition
 +
 +
 +
Якщо ви не знаєте який пакет вибрати, запустіть
 +
uname -r
 +
3.2.0-6-686-pae
 +
 +
Пошукайте пакет зі схожою назвою. Наприклад, якщо ви побачили 2.6.32-5-amd64, то рекомендується встановити linux-image-amd64. Для вибору підходящого з наданих пакетів, ви можете також скористатися командою apt-cache, щоб подивитися докладний опис кожного пакета. наприклад:
 +
 +
apt-cache show linux-image-amd64
 +
 +
у моєму випадку це
 +
apt-cache show linux-image-686-pae
 +
 +
Потім вам слід використовувати команду apt-get install для його установки.
 +
 +
apt-get install  linux-image-686-pae
 +
 +
 +
Коли нове ядро ​​буде встановлено, вам слід перезавантажитися, щоб отримати всі переваги нового ядра.
 +
 +
перезапускаю
 +
 +
reboot
 +
 +
Все добре.
 +
 +
Перейменувати
 +
/etc/apache2/sites-available/Koha
 +
в
 +
/etc/apache2/sites-available/Koha.conf
 +
a2ensite Koha
 +
 +
/etc/init.d/apache2 restart
 +
 +
===Оновлення Jessie » Stretch===
 +
Корисні посилання:
 +
* https://wiki.yola.ru/debian:upgrade_8_9
 +
* https://www.debian.org/releases/stretch/i386/release-notes/ch-upgrading.ru.html
 +
 +
Версія Debian
 +
lsb_release -a
 +
  No LSB modules are available.
 +
  Distributor ID:    Debian
 +
  Description:    Debian GNU/Linux 8.11 (jessie)
 +
  Release:    8.11
 +
  Codename:    jessie
 +
 +
Вивчаємо список неповністю встановлених пакетів зі станом Half-Installed або Failed-Config.
 +
dpkg --audit
 +
 +
Вивчаємо список відкладених пакетів.
 +
dpkg --get-selections | grep 'hold$'
 +
 +
За необхідності оновлюємо ключі
 +
apt-get install debian-keyring debian-archive-keyring
 +
 +
Доводим Debian Jessie до актуального состояния.
 +
apt-get update;apt-get upgrade;apt-get dist-upgrade
 +
 +
Если вы настроили APT на установку некоторых пакетов из дистрибутива, отличного от стабильного (например, тестируемого), вам, возможно, придётся изменить настройки фиксации в APT (хранятся в файле /etc/apt/preferences и каталоге /etc/apt/preferences.d/), чтобы стало возможным обновление пакетов до версии нового стабильного выпуска. Более подробную информацию о фиксации пакетов в APT можно найти в apt_preferences(5).
 +
 +
у чистій системі немає файла та каталог пустий
 +
— варто їх почистити і у старій системі перед оновенням
 +
 +
 +
Закоментувати у /etc/apt/apt.conf 
 +
# APT::Default-Release "jessie";
 +
(якщо таке є)
 +
 +
Удаляем забытые пакеты:
 +
apt-get autoremove
 +
 +
Удалите пакеты, которые были скачаны при установке ранее:   
 +
apt-get clean
 +
 +
Правимо /etc/apt/sources.list
 +
 +
deb http://security.debian.org/debian-security    stretch/updates main
 +
deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main
 +
deb http://ftp.ua.debian.org/debian/              stretch main contrib non-free
 +
deb-src http://ftp.ua.debian.org/debian/          stretch main contrib non-free
 +
 +
Обновляем список доступных в Debian stretch пакетов
 +
apt-get update
 +
 +
В некоторых случаях выполнение сразу полного обновления (как описано далее) может привести к удалению большого числа пакетов, которые вы хотите оставить. Поэтому мы рекомендуем производить обновление в две стадии — сначала минимальное обновление, чтобы разобраться с конфликтами, а затем полное обновление, как описано в Раздел 4.4.5, «Обновление системы».
 +
 +
apt-get upgrade
 +
 +
Конфіг /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades
 +
                                                            install the package maintainer's version                                                                     
 +
 +
Єто приведёт к обновлению только тех пакетов, которые можно обновить без необходимости удаления или установки других пакетов.
 +
Минимальное обновление системы также может оказаться полезным, если в системе мало свободного места и полное обновление запустить из-за этого невозможно.
 +
 +
После выполнения предыдущих шагов теперь можно приступить, собственно, к обновлению. Выполните команду:
 +
 +
apt-get dist-upgrade
 +
 +
Эта команда произведёт полное обновление системы, установив последние доступные версии всех пакетов и разрешив всех изменившиеся между выпусками зависимости. При необходимости будут установлены новые пакеты (обычно, это новые версии библиотек или переименованные пакеты) и удалены все вызывающие конфликты устаревшие пакеты.
 +
 +
Питання в процесі (більшість тут пропускаю, подібні питання як при оновленні до джессі):
 +
 +
Конфіг /etc/ssh/sshd_config
 +
          install the package maintainer's version                      │
 +
 +
apt-get -f install
 +
немає проблем
 +
 +
Когда команда apt-get dist-upgrade закончила работу, «формально» обновление завершено, но перед перезагрузкой следует проделать ещё несколько действий.
 +
При обновлении с Wheezy до Jessie лучше вычистить старые пакеты before до первой перезагрузки. В частности, устаревшие сценарии инициализации могут приводить к возникновению ошибок. Подробности о том, как находить и вычищать удалённые пакеты, см. в Раздел 4.8.1, «Вычистка удалённых пакетов».
 +
 +
Удаляем старые пакеты Jessie.
 +
apt-get autoremove
 +
 +
Установка метапакета ядра
 +
 +
При выполнении dist-upgrade с wheezy до jessie настоятельно рекомендуется установить метапакет linux-image-* (если вы не сделали этого ранее). Этот метапакет будет автоматически загружать более новую версию ядра во время установки обновления. Вы можете проверить, установлен у вас этот метапакет или нет, с помощью следующей команды:
 +
dpkg -l "linux-image*" | grep ^ii | grep -i meta
 +
 +
ii  linux-image-686              4.9+80+deb9u5    i386        Linux for older PCs (meta-package)
 +
ii  linux-image-686-pae          4.9+80+deb9u5    i386        Linux for modern PCs (meta-package)
 +
 +
Если в результате вы ничего не увидели, то вам нужно установить новый пакет linux-image вручную, либо установить метапакет linux-image. Чтобы увидеть список доступных метапакетов linux-image, выполните:
 +
apt-cache search linux-image- | grep -i meta | grep -v transition
 +
 +
Если вы не знаете какой пакет выбрать, запустите
 +
uname -r
 +
3.16.0-6-686-pae
 +
 +
и поищите пакет с похожим именем. Например, если вы увидели 2.6.32-5-amd64, то рекомендуется установить linux-image-amd64. Для выбора подходящего из предоставляемых пакетов, вы можете также воспользоваться командой apt-cache, чтобы посмотреть подробное описание каждого пакета.
 +
 +
apt-cache show linux-image-686-pae
 +
 +
Затем вам следует использовать команду apt-get install для его установки.
 +
 +
apt-get install  linux-image-686-pae
 +
(вже було встановлено)
 +
 +
Когда новое ядро будет установлено, вам следует перезагрузиться, чтобы получить все преимущества нового ядра.
 +
 +
перезапускаю
 +
reboot
 +
 +
система не доступна ;-(
 +
 +
Змінилися eth0 та eth1
 +
 +
Виправлення DNS
 +
 +
iface ens32 inet static
 +
dns-nameservers 192.168.105.2 192.168.105.13 8.8.8.8
 +
 +
/var/run/NetworkManager/resolv.conf  (на нього зсилається /etc/resolv.conf)
 +
search tntu.edu.ua
 +
nameserver 192.168.105.13
 +
nameserver 192.168.105.14
 +
nameserver 8.8.8.8
 +
 +
перезапуск мережі
 +
 +
потрібно встановити
 +
 +
apt-get install resolvconf
 +
 +
== Вилучення старої Коха ==
 +
 +
Звідси берем частину щодо вилучення коха з джерела
 +
 +
http://koha.org.ua/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_Koha_%D0%B7_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_Debian#.D0.92.D0.B8.D0.BB.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8F_Koha.2C_.D0.B2.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BE.D1.97_.D0.B7_.D0.B4.D0.B6.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.BB.D0.B0
 +
 +
== Оновлення Koha 3.10.03 до Koha 18.05.04 ==
 +
 +
=== Встановлення Koha з репозитарію ===
 +
 +
http://koha.org.ua/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_Koha_%D0%B7_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8E_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_Debian
 +
 +
Додаю джерело пакунків
 +
/etc/apt/sources.list.d/koha.list                                                                                                                  deb  http://debian.koha-community.org/koha stable main
 +
 +
wget -O- http://debian.koha-community.org/koha/gpg.asc | sudo apt-key add -
 +
 +
sudo apt-get update
 +
 +
sudo apt-get install koha-common
 +
 +
sudo apt-get install koha-common koha-deps koha-perldeps koha-elasticsearch
 +
 +
sudo apt-get install \
 +
  mysql-server \
 +
  phpmyadmin \
 +
  memcached libmemcached-tools
 +
 +
WARNING: koha-plack requires some Apache modules that you are missing.
 +
You can install them with:
 +
 +
sudo a2enmod headers proxy_http
 +
systemctl restart apache2
 +
 +
sudo aptitude install libgdbm-dev apache2-dev
 +
 +
sudo  perl -MCPAN -e 'install Readonly::XS'
 +
 +
sudo  perl -MCPAN -e 'install HTTPD::Bench::ApacheBench'
 +
 +
sudo  perl -MCPAN -e 'install Test::DBIx::Class'
 +
 +
sudo  perl -MCPAN -e 'install WebService::ILS'
 +
 +
sudo koha-post-install-setup
 +
systemctl restart apache2
 +
 +
sudo a2enmod cgi
 +
sudo a2enmod headers proxy_http
 +
 +
sudo mc -e /etc/koha/koha-ukr-unimarc-site.conf
 +
 +
DOMAIN="localhost"          # Change this to be your domain. Any instance will be a subdomain of this string.
 +
OPACPORT="80"                # TCP listening port for the users' interface (if you skip this, the apache default of 80 will be used)
 +
OPACPREFIX=""                # For users' interface URL: Prefix to be added to the instance name.
 +
OPACSUFFIX=""                # For users' interface URL: Suffix to be added to the instance name.
 +
INTRAPORT="8080"            # TCP listening port for the administration interface
 +
INTRAPREFIX=""              # For administration interface URL: Prefix to be added to the instance name.
 +
INTRASUFFIX=""              # For administration interface URL: Suffix to be added to the instance name.
 +
ZEBRA_MARC_FORMAT="unimarc"  # Specifies format of MARC records to be indexed by Zebra. Possible values are 'marc21', 'normarc' and 'unimarc'.
 +
ZEBRA_LANGUAGE="uk"          # Primary language for Zebra indexing. Possible values are 'en', 'fr' and 'nb'.
 +
DEFAULTSQL=""                # a value is generally not needed.
 +
BIBLIOS_INDEXING_MODE="dom"        # Set the indexing mode for bibliographic records.  Valid values are dom (default) and grs1.
 +
AUTHORITIES_INDEXING_MODE="dom"    # Set the indexing mode for authority records. Valid values are dom (default) and grs1.
 +
USE_MEMCACHED="yes"                # Set the instance to make use of memcache.
 +
MEMCACHED_SERVERS="127.0.0.1:11211" # Set a comma-separated list of host:port memcached servers.
 +
MEMCACHED_PREFIX="koha_"            # Set the desired prefix for the instance memcached namespace.
 +
ENABLE_SRU="yes"                    # Enable the Z39.50/SRU server (default: disabled).
 +
SRU_SERVER_PORT="7090"              # Specifiy a TCP port number for the Z39.50/SRU server to listen on. (default: 7090).
 +
 +
sudo koha-create  --create-db  --configfile /etc/koha/koha-ukr-unimarc-site.conf  ukr_unimarc
 +
 +
https://www.dropbox.com/sh/nybt54x8yhh7frq/AACfKFdZTbx4IgcYT-OpQgLta/SQL_Koha_17_11_03_adds/uk-UA_17_11_03_additional.zip?dl=0
 +
 +
/etc/koha/zebradb/etc/word-phrase-utf.chr
 +
 +
sudo koha-translate --install uk-UA
 +
sudo koha-translate --install ru-RU
 +
 +
sudo xmlstarlet sel -t -v 'yazgfs/config/user' /etc/koha/sites/ukr_unimarc/koha-conf.xml
 +
koha_ukr_unimarc
 +
 +
sudo xmlstarlet sel -t -v 'yazgfs/config/pass' /etc/koha/sites/ukr_unimarc/koha-conf.xml
 +
пароль
 +
 +
службу, індексацію та плак поки не включаю
 +
 +
http://koha.tntu.edu.ua:8080/cgi-bin/koha/installer/install.pl
 +
 +
Проходимо крок до створення БД
 +
 +
повинно бути
 +
 +
База даних koha_ukr_unimarc існує.
 +
Користувач „koha_ukr_unimarc“ має усі необхідні привілеї для доступу до бази даних „koha_ukr_unimarc“.
 +
 +
=== Оновлення БД ===
 +
 +
далі робимо це
 +
mysql -uroot -p koha_ukr_unimarc < Koha_3.10.03_dump.sql
 +
 +
Upgrade the schema:
 +
sudo koha-upgrade-schema ukr_unimarc > log.txt
 +
 +
=== Завершення встановлення-оновлення===
 +
 +
Запуск служби Zebra
 +
sudo koha-start-zebra ukr_unimarc
 +
 +
sudo koha-email-enable ukr_unimarc
 +
 +
Запуск індексації Zebra
 +
sudo koha-rebuild-zebra -f -v ukr_unimarc
 +
 +
koha-plack --enable ukr_unimarc;  koha-plack --start ukr_unimarc
 +
 +
Перевірка http://koha.tntu.edu.ua:80, http://koha.tntu.edu.ua:8000 - запускаються
 +
 +
Оновлено!
 +
 +
http://koha.tntu.edu.ua:7070/cgi-bin/koha/about.pl
 +
18.05.04.000
 +
 +
===Пошук проблем…===
 +
 +
http://koha.tntu.edu.ua:8080/cgi-bin/koha/about.pl
 +
 +
Модулі Перл
 +
 +
Відсутні 2 необовязкові модулі:
 +
 +
Net::OAuth2::AuthorizationServer (0.16)
 +
 +
Selenium::Remote::Driver (1.27)
 +
 +
Перевірка пошуку:
 +
http://koha.tntu.edu.ua:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
 +
http://koha.tntu.edu.ua:80/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
 +
- шукає
 +
 +
Проблема при перегляді запису в ЕК
 +
http://koha.tntu.edu.ua:80/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=180035&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
 +
 +
Software error:
 +
Unsupported UNIMARC character encoding [] for XML output for UNIMARC; 100$a ->  at /usr/share/perl5/MARC/File/XML.pm line 568.
 +
For help, please send mail to the webmaster ([no address given]), giving this error message and the time and date of the error.
 +
 +
Запустити
 +
sudo env KOHA_CONF=/etc/koha/sites/ukr_unimarc/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha/lib perl -I /usr/share/koha/bin/migration_tools/22_to_30/rebuild_unimarc_100.pl > rebuild_unimarc_100.pl...LOG.txt
 +
 +
Спрацювало не зразу, пізніше не було помилок.
 +
 +
Для biblionumber не вдається змінити мапування з 090^9 на
 +
001^@ Номер ідентифікації примітки
 +
http://koha.tntu.edu.ua:8080/cgi-bin/koha/admin/koha2marclinks.pl
 +
 +
Редагую це через phpmyadmin
 +
 +
витер biblio.biblionumber для усіх 090^9 в таблиці marc_subfield_structure в стовпчику kohafield
 +
 +
додав biblio.biblionumber для усіх 001^@ в стопчику kohafield
 +
 +
Перевіряю
 +
 +
http://koha.tntu.edu.ua:8080/cgi-bin/koha/admin/koha2marclinks.pl
 +
 +
є
 +
 +
та тут
 +
 +
http://koha.tntu.edu.ua:8080/cgi-bin/koha/admin/marc_subfields_structure.pl?op=add_form&tagfield=001&frameworkcode=#sub@field
 +
 +
є
 +
 +
Ще виконував
 +
 +
sudo env KOHA_CONF=/etc/koha/sites/ukr_unimarc/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha/lib perl -I /usr/share/koha/bin/maintenance/touch_all_biblios.pl > touch_all_biblios.pl...LOG.txt
 +
 +
Старий код з Google Analytics не працює (у змінній OPACUserJS) - вилучити.
 +
 +
У змінну opaccredits додати код, взятий з https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=1#/a29224330w55258865p56264301/admin/tracking/tracking-code/
 +
 +
напр.
 +
 +
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 +
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-00909800787-1"></script>
 +
<script>
 +
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 +
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 +
  gtag('js', new Date());
 +
  gtag('config', 'UA-00909800787-1');
 +
</script>
 +
 +
Все решта працює!
 +
 +
==Корисні посилання==
 +
* https://wiki.koha-community.org/wiki/Moving_an_installation_from_a_regular_install_to_the_Debian_packages
 +
* http://kohageek.pbworks.com/w/page/60452540/How%20to%20move%20your%20koha%20database%20to%20newly%20installed%20Koha

Latest revision as of 13:46, 14 June 2019

Розглянемо на прикладі оновлення АБІС Koha з 3.10.03.000 (встановлення з джерельних кодів) до (встановлення з репозитарію) та GNU/Linux Debian p 7.11 до 9...

Попередня версія АБІС Koha: 3.10.03.000, встановлення з джерельних кодів.

Попередня версія ОС: GNU/Linux Debian Wheezy 7.11.

Бекапи Koha[edit]

БД Koha[edit]

Дамп усієї БД Коха:

mysqldump -u kohauser -p Koha > Koha_3.10.03_dump.sql

Зауваження - якщо логи займають дуже багато - можна без них робити дамп

mysqldump -u kohauser-p Koha --ignore-table=Koha.action_logs > Koha_3.10.03_dump_without_action_logs.sql

Інші теки з Koha[edit]

Знайдено теки та файли:

/run/koha
/run/lock/koha
/etc/koha
/var/log/koha
/var/spool/koha 
/var/lib/koha
/usr/share/koha
/var/lib/mysql/Koha

та файли

/tmp/koha-zebra-ctl.Koha.pid
/tmp/tracker-kohauser
/var/mail/kohauser
/etc/rc5.d/S18koha-zebra-daemon
/etc/init.d/koha-zebra-daemon
/etc/rc2.d/S18koha-zebra-daemon 
/etc/rc0.d/K01koha-zebra-daemon
/etc/rc3.d/S18koha-zebra-daemon
/etc/rc6.d/K01koha-zebra-daemon
/etc/rc1.d/K01koha-zebra-daemon 
/etc/rc4.d/S18koha-zebra-daemon
/etc/apache2/sites-available/Koha
/etc/apache2/sites-enabled/Koha
/var/spool/cron/crontabs/kohauser

Робимо бекап цих файлів та тек (за винятком теки з БД /var/lib/mysql/Koha/)

tar -c -f Koha.3.10.03_backup_other_files.tar \
  /var/mail/kohauser/ \
  /run/koha/ \
  /run/lock/koha/ \
  /etc/koha/ \
  /var/log/koha/ \
  /var/spool/koha/ \
  /var/lib/koha/ \
  /usr/share/koha/ \
  /tmp/koha-zebra-ctl.Koha.pid \
  /tmp/tracker-kohauser \
  /etc/rc5.d/S18koha-zebra-daemon  \
  /etc/init.d/koha-zebra-daemon \
  /etc/rc2.d/S18koha-zebra-daemon  \
  /etc/rc0.d/K01koha-zebra-daemon \
  /etc/rc3.d/S18koha-zebra-daemon \
  /etc/rc6.d/K01koha-zebra-daemon \
  /etc/rc1.d/K01koha-zebra-daemon  \
  /etc/rc4.d/S18koha-zebra-daemon \
  /etc/apache2/sites-available/Koha \
  /etc/apache2/sites-enabled/Koha \
  /var/spool/cron/crontabs/kohauser

Оновлення Debian[edit]

Хоча можна оновлюватися зразу до Stretch, краще це робити поступово

Оновлення Wheezy » Jessie[edit]

Корисні посилання:

Версія Дебіен:

lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:  Debian
Description:  Debian GNU/Linux 7.11 (wheezy)
Release:  7.11
Codename:  wheezy

Вивчаємо список не повністю встановлених пакунків зі станом Half-Installed або Failed-Config.

dpkg --audit

Вивчаємо список відкладених пакунків

dpkg --get-selections | grep 'hold$'


За необхідності оновлюємо ключі

apt-get install debian-keyring debian-archive-keyring

Доводимо Debian Whhezy до актуального стану

apt-get update;apt-get upgrade;apt-get dist-upgrade
 • ) Если вы настроили APT на установку некоторых пакетов из дистрибутива, отличного от стабильного (например, тестируемого), вам, возможно, придётся изменить настройки фиксации в APT (хранятся в файле /etc/apt/preferences и каталоге /etc/apt/preferences.d/), чтобы стало возможным обновление пакетов до версии нового стабильного выпуска. Более подробную информацию о фиксации пакетов в APT можно найти в apt_preferences(5).

Якщо Ви налаштували APT на установку деяких пакунків з дистрибутива, відмінного від стабільного (наприклад, тестового), Вам, можливо, доведеться змінити налаштування фіксації в APT (зберігаються в файлі /etc/apt/preferences і каталозі /etc/apt/preferences.d /), щоб стало можливим оновлення пакунків до версії нового стабільного випуску. Більш детальну інформацію про фіксацію пакунків в APT можна знайти в apt_preferences(5).

У чистій системі немає файла та каталог пустий — варто їх почистити і у старій системі перед оновленням.

Перейменував на /etc/apt/preferences.Wheezy

Закоментувати у /etc/apt/apt.conf

# APT::Default-Release "wheezy";

(якщо таке є)

В /etc/apt/apt.conf закоментував

# APT::Default-Release "wheezy";

Видаляємо забуті пакунки:

apt-get autoremove

Видаляємо пакунки, які були звантажені при установці раніше:

apt-get clean

Правимо /etc/apt/sources.list

deb http://security.debian.org/debian-security jessie/updates main
deb-src http://security.debian.org/debian-security jessie/updates main
deb http://ftp.ua.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb-src http://ftp.ua.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free

Оновлюємо список доступних в Debian jessie пакунків

apt-get update

У деяких випадках виконання відразу повного оновлення (як описано далі) може привести до видалення великого числа пакунків, які Ви хочете залишити. Тому рекомендуємо проводити оновлення в дві стадії - спочатку мінімальне оновлення, щоб розібратися з конфліктами, а потім повне оновлення, як описано в Розділі 4.4.5, «Оновлення системи».

apt-get upgrade

Це призведе до оновлення тільки тих пакетів, які можна оновити без необхідності видалення або установки інших пакетів.

Мінімальне оновлення системи також може виявитися корисним, якщо в системі мало вільного місця і повне оновлення запустити через це неможливо.

Під час оновлення було:

Оновити конфігурацію `/etc/mysql/my.cnf'

*** my.cnf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y

Оновити конфігурацію `/etc/nagios/nrpe.cfg'

*** nrpe.cfg (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? N

Після виконання попередніх кроків тепер можна приступити, власне, до оновлення. Виконайте команду:

apt-get dist-upgrade

Ця команда зробить повне оновлення системи, встановивши останні доступні версії всіх пакунків і дозволивши всіх змінилися між випусками залежності. При необхідності будуть встановлені нові пакунки (зазвичай, це нові версії бібліотек або перейменовані пакети) і вилучені всі викликаючі конфлікти застарілі пакунки.

Питання в процесі:

Конфіг /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini

+                keep the local version currently installed                                    │


Конфіг '/etc/apache2/apache2.conf'

  Y or I  : install the package maintainer's version
*** apache2.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y


Конфіг '/etc/apache2/ports.conf'

  Y or I  : install the package maintainer's version
*** ports.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y


Конфіг /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini

+                keep the local version currently installed                                    │

Конфіг '/etc/pulse/default.pa'

  Y or I  : install the package maintainer's version
*** default.pa (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y

Відновлюю порти

ports.conf 
                                                                                    
Listen 80      
Listen 8080

/etc/init.d/apache2 restart

apt-get -f install

немає проблем

Коли команда apt-get dist-upgrade закінчила роботу, «формально» оновлення завершено, але перед перезавантаженням слід виконати ще кілька дій. При оновленні з Wheezy до Jessie краще вичистити старі пакети before до першого перезавантаження. Зокрема, застарілі системні сценарії запуску можуть призводити до виникнення помилок. Подробиці про те, як знаходити і вичищати вилучені пакети, см. До Розділу 4.8.1, «вичищення віддалених пакетів».

Видаляємо старі пакети Jessie.

apt-get autoremove

Установка метапакета ядра

При виконанні dist-upgrade з wheezy до jessie настійно рекомендується встановити метапакет linux-image- * (якщо ви не зробили цього раніше). Цей метапакет буде автоматично завантажувати новішу версію ядра під час установки оновлення. Ви можете перевірити, встановлений у вас цей метапакет чи ні, за допомогою наступної команду:

dpkg -l "linux-image*" | grep ^ii | grep -i meta
ii linux-image-686-pae     3.16+63+deb8u2  i386     Linux for modern PCs (meta-package)

Якщо в результаті ви нічого не побачили, то вам потрібно встановити новий пакет linux-image вручну, або встановити метапакет linux-image. Щоб побачити список доступних метапакетов linux-image, виконайте:

apt-cache search linux-image- | grep -i meta | grep -v transition


Якщо ви не знаєте який пакет вибрати, запустіть

uname -r
3.2.0-6-686-pae

Пошукайте пакет зі схожою назвою. Наприклад, якщо ви побачили 2.6.32-5-amd64, то рекомендується встановити linux-image-amd64. Для вибору підходящого з наданих пакетів, ви можете також скористатися командою apt-cache, щоб подивитися докладний опис кожного пакета. наприклад:

apt-cache show linux-image-amd64

у моєму випадку це

apt-cache show linux-image-686-pae

Потім вам слід використовувати команду apt-get install для його установки.

apt-get install linux-image-686-pae


Коли нове ядро ​​буде встановлено, вам слід перезавантажитися, щоб отримати всі переваги нового ядра.

перезапускаю

reboot

Все добре.

Перейменувати

/etc/apache2/sites-available/Koha

в

/etc/apache2/sites-available/Koha.conf
a2ensite Koha

/etc/init.d/apache2 restart

Оновлення Jessie » Stretch[edit]

Корисні посилання:

Версія Debian

lsb_release -a
 No LSB modules are available.
 Distributor ID:  Debian
 Description:  Debian GNU/Linux 8.11 (jessie)
 Release:  8.11
 Codename:  jessie

Вивчаємо список неповністю встановлених пакетів зі станом Half-Installed або Failed-Config.

dpkg --audit

Вивчаємо список відкладених пакетів.

dpkg --get-selections | grep 'hold$'

За необхідності оновлюємо ключі

apt-get install debian-keyring debian-archive-keyring

Доводим Debian Jessie до актуального состояния.

apt-get update;apt-get upgrade;apt-get dist-upgrade

Если вы настроили APT на установку некоторых пакетов из дистрибутива, отличного от стабильного (например, тестируемого), вам, возможно, придётся изменить настройки фиксации в APT (хранятся в файле /etc/apt/preferences и каталоге /etc/apt/preferences.d/), чтобы стало возможным обновление пакетов до версии нового стабильного выпуска. Более подробную информацию о фиксации пакетов в APT можно найти в apt_preferences(5).

у чистій системі немає файла та каталог пустий — варто їх почистити і у старій системі перед оновенням


Закоментувати у /etc/apt/apt.conf

# APT::Default-Release "jessie";

(якщо таке є)

Удаляем забытые пакеты:

apt-get autoremove

Удалите пакеты, которые были скачаны при установке ранее:

apt-get clean

Правимо /etc/apt/sources.list

deb http://security.debian.org/debian-security   stretch/updates main
deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main
deb http://ftp.ua.debian.org/debian/        stretch main contrib non-free
deb-src http://ftp.ua.debian.org/debian/      stretch main contrib non-free

Обновляем список доступных в Debian stretch пакетов

apt-get update

В некоторых случаях выполнение сразу полного обновления (как описано далее) может привести к удалению большого числа пакетов, которые вы хотите оставить. Поэтому мы рекомендуем производить обновление в две стадии — сначала минимальное обновление, чтобы разобраться с конфликтами, а затем полное обновление, как описано в Раздел 4.4.5, «Обновление системы».

apt-get upgrade

Конфіг /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades

                              install the package maintainer's version                                    

Єто приведёт к обновлению только тех пакетов, которые можно обновить без необходимости удаления или установки других пакетов. Минимальное обновление системы также может оказаться полезным, если в системе мало свободного места и полное обновление запустить из-за этого невозможно.

После выполнения предыдущих шагов теперь можно приступить, собственно, к обновлению. Выполните команду:

apt-get dist-upgrade

Эта команда произведёт полное обновление системы, установив последние доступные версии всех пакетов и разрешив всех изменившиеся между выпусками зависимости. При необходимости будут установлены новые пакеты (обычно, это новые версии библиотек или переименованные пакеты) и удалены все вызывающие конфликты устаревшие пакеты.

Питання в процесі (більшість тут пропускаю, подібні питання як при оновленні до джессі):

Конфіг /etc/ssh/sshd_config

     install the package maintainer's version            │
apt-get -f install

немає проблем

Когда команда apt-get dist-upgrade закончила работу, «формально» обновление завершено, но перед перезагрузкой следует проделать ещё несколько действий. При обновлении с Wheezy до Jessie лучше вычистить старые пакеты before до первой перезагрузки. В частности, устаревшие сценарии инициализации могут приводить к возникновению ошибок. Подробности о том, как находить и вычищать удалённые пакеты, см. в Раздел 4.8.1, «Вычистка удалённых пакетов».

Удаляем старые пакеты Jessie.

apt-get autoremove

Установка метапакета ядра

При выполнении dist-upgrade с wheezy до jessie настоятельно рекомендуется установить метапакет linux-image-* (если вы не сделали этого ранее). Этот метапакет будет автоматически загружать более новую версию ядра во время установки обновления. Вы можете проверить, установлен у вас этот метапакет или нет, с помощью следующей команды:

dpkg -l "linux-image*" | grep ^ii | grep -i meta
ii linux-image-686       4.9+80+deb9u5   i386     Linux for older PCs (meta-package)
ii linux-image-686-pae     4.9+80+deb9u5   i386     Linux for modern PCs (meta-package)

Если в результате вы ничего не увидели, то вам нужно установить новый пакет linux-image вручную, либо установить метапакет linux-image. Чтобы увидеть список доступных метапакетов linux-image, выполните:

apt-cache search linux-image- | grep -i meta | grep -v transition

Если вы не знаете какой пакет выбрать, запустите

uname -r 
3.16.0-6-686-pae

и поищите пакет с похожим именем. Например, если вы увидели 2.6.32-5-amd64, то рекомендуется установить linux-image-amd64. Для выбора подходящего из предоставляемых пакетов, вы можете также воспользоваться командой apt-cache, чтобы посмотреть подробное описание каждого пакета.

apt-cache show linux-image-686-pae

Затем вам следует использовать команду apt-get install для его установки.

apt-get install linux-image-686-pae

(вже було встановлено)

Когда новое ядро будет установлено, вам следует перезагрузиться, чтобы получить все преимущества нового ядра.

перезапускаю

reboot

система не доступна ;-(

Змінилися eth0 та eth1

Виправлення DNS

iface ens32 inet static
dns-nameservers 192.168.105.2 192.168.105.13 8.8.8.8

/var/run/NetworkManager/resolv.conf (на нього зсилається /etc/resolv.conf)

search tntu.edu.ua
nameserver 192.168.105.13
nameserver 192.168.105.14
nameserver 8.8.8.8

перезапуск мережі

потрібно встановити

apt-get install resolvconf

Вилучення старої Коха[edit]

Звідси берем частину щодо вилучення коха з джерела

http://koha.org.ua/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_Koha_%D0%B7_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_Debian#.D0.92.D0.B8.D0.BB.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8F_Koha.2C_.D0.B2.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BE.D1.97_.D0.B7_.D0.B4.D0.B6.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.BB.D0.B0

Оновлення Koha 3.10.03 до Koha 18.05.04[edit]

Встановлення Koha з репозитарію[edit]

http://koha.org.ua/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_Koha_%D0%B7_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8E_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_Debian

Додаю джерело пакунків

/etc/apt/sources.list.d/koha.list                                                         deb http://debian.koha-community.org/koha stable main
wget -O- http://debian.koha-community.org/koha/gpg.asc | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install koha-common
sudo apt-get install koha-common koha-deps koha-perldeps koha-elasticsearch
sudo apt-get install \
 mysql-server \
 phpmyadmin \
 memcached libmemcached-tools

WARNING: koha-plack requires some Apache modules that you are missing. You can install them with:

sudo a2enmod headers proxy_http
systemctl restart apache2
sudo aptitude install libgdbm-dev apache2-dev
sudo perl -MCPAN -e 'install Readonly::XS'
sudo perl -MCPAN -e 'install HTTPD::Bench::ApacheBench'
sudo perl -MCPAN -e 'install Test::DBIx::Class'
sudo perl -MCPAN -e 'install WebService::ILS'
sudo koha-post-install-setup
systemctl restart apache2
sudo a2enmod cgi
sudo a2enmod headers proxy_http
sudo mc -e /etc/koha/koha-ukr-unimarc-site.conf
DOMAIN="localhost"      # Change this to be your domain. Any instance will be a subdomain of this string.
OPACPORT="80"        # TCP listening port for the users' interface (if you skip this, the apache default of 80 will be used)
OPACPREFIX=""        # For users' interface URL: Prefix to be added to the instance name.
OPACSUFFIX=""        # For users' interface URL: Suffix to be added to the instance name.
INTRAPORT="8080"       # TCP listening port for the administration interface
INTRAPREFIX=""        # For administration interface URL: Prefix to be added to the instance name.
INTRASUFFIX=""        # For administration interface URL: Suffix to be added to the instance name.
ZEBRA_MARC_FORMAT="unimarc" # Specifies format of MARC records to be indexed by Zebra. Possible values are 'marc21', 'normarc' and 'unimarc'.
ZEBRA_LANGUAGE="uk"     # Primary language for Zebra indexing. Possible values are 'en', 'fr' and 'nb'.
DEFAULTSQL=""        # a value is generally not needed.
BIBLIOS_INDEXING_MODE="dom"     # Set the indexing mode for bibliographic records. Valid values are dom (default) and grs1.
AUTHORITIES_INDEXING_MODE="dom"   # Set the indexing mode for authority records. Valid values are dom (default) and grs1.
USE_MEMCACHED="yes"         # Set the instance to make use of memcache.
MEMCACHED_SERVERS="127.0.0.1:11211" # Set a comma-separated list of host:port memcached servers.
MEMCACHED_PREFIX="koha_"      # Set the desired prefix for the instance memcached namespace.
ENABLE_SRU="yes"          # Enable the Z39.50/SRU server (default: disabled).
SRU_SERVER_PORT="7090"       # Specifiy a TCP port number for the Z39.50/SRU server to listen on. (default: 7090).
sudo koha-create --create-db --configfile /etc/koha/koha-ukr-unimarc-site.conf  ukr_unimarc

https://www.dropbox.com/sh/nybt54x8yhh7frq/AACfKFdZTbx4IgcYT-OpQgLta/SQL_Koha_17_11_03_adds/uk-UA_17_11_03_additional.zip?dl=0

/etc/koha/zebradb/etc/word-phrase-utf.chr
sudo koha-translate --install uk-UA
sudo koha-translate --install ru-RU
sudo xmlstarlet sel -t -v 'yazgfs/config/user' /etc/koha/sites/ukr_unimarc/koha-conf.xml
koha_ukr_unimarc
sudo xmlstarlet sel -t -v 'yazgfs/config/pass' /etc/koha/sites/ukr_unimarc/koha-conf.xml
пароль

службу, індексацію та плак поки не включаю

http://koha.tntu.edu.ua:8080/cgi-bin/koha/installer/install.pl

Проходимо крок до створення БД

повинно бути

База даних koha_ukr_unimarc існує.
Користувач „koha_ukr_unimarc“ має усі необхідні привілеї для доступу до бази даних „koha_ukr_unimarc“.

Оновлення БД[edit]

далі робимо це

mysql -uroot -p koha_ukr_unimarc < Koha_3.10.03_dump.sql

Upgrade the schema:

sudo koha-upgrade-schema ukr_unimarc > log.txt

Завершення встановлення-оновлення[edit]

Запуск служби Zebra

sudo koha-start-zebra ukr_unimarc
sudo koha-email-enable ukr_unimarc

Запуск індексації Zebra

sudo koha-rebuild-zebra -f -v ukr_unimarc
koha-plack --enable ukr_unimarc; koha-plack --start ukr_unimarc

Перевірка http://koha.tntu.edu.ua:80, http://koha.tntu.edu.ua:8000 - запускаються

Оновлено!

http://koha.tntu.edu.ua:7070/cgi-bin/koha/about.pl 18.05.04.000

Пошук проблем…[edit]

http://koha.tntu.edu.ua:8080/cgi-bin/koha/about.pl

Модулі Перл

Відсутні 2 необовязкові модулі:

Net::OAuth2::AuthorizationServer (0.16) 
Selenium::Remote::Driver (1.27) 

Перевірка пошуку: http://koha.tntu.edu.ua:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F http://koha.tntu.edu.ua:80/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F - шукає

Проблема при перегляді запису в ЕК http://koha.tntu.edu.ua:80/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=180035&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F

Software error:
Unsupported UNIMARC character encoding [] for XML output for UNIMARC; 100$a -> at /usr/share/perl5/MARC/File/XML.pm line 568.
For help, please send mail to the webmaster ([no address given]), giving this error message and the time and date of the error.

Запустити

sudo env KOHA_CONF=/etc/koha/sites/ukr_unimarc/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha/lib perl -I /usr/share/koha/bin/migration_tools/22_to_30/rebuild_unimarc_100.pl > rebuild_unimarc_100.pl...LOG.txt

Спрацювало не зразу, пізніше не було помилок.

Для biblionumber не вдається змінити мапування з 090^9 на 001^@ Номер ідентифікації примітки http://koha.tntu.edu.ua:8080/cgi-bin/koha/admin/koha2marclinks.pl

Редагую це через phpmyadmin

витер biblio.biblionumber для усіх 090^9 в таблиці marc_subfield_structure в стовпчику kohafield

додав biblio.biblionumber для усіх 001^@ в стопчику kohafield

Перевіряю

http://koha.tntu.edu.ua:8080/cgi-bin/koha/admin/koha2marclinks.pl

є

та тут

http://koha.tntu.edu.ua:8080/cgi-bin/koha/admin/marc_subfields_structure.pl?op=add_form&tagfield=001&frameworkcode=#sub@field

є

Ще виконував

sudo env KOHA_CONF=/etc/koha/sites/ukr_unimarc/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha/lib perl -I /usr/share/koha/bin/maintenance/touch_all_biblios.pl > touch_all_biblios.pl...LOG.txt

Старий код з Google Analytics не працює (у змінній OPACUserJS) - вилучити.

У змінну opaccredits додати код, взятий з https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=1#/a29224330w55258865p56264301/admin/tracking/tracking-code/

напр.

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-00909800787-1"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());
 gtag('config', 'UA-00909800787-1');
</script>

Все решта працює!

Корисні посилання[edit]