Оновлення Koha, встановленої з джерела

From Koha Ukraine Wiki
Jump to: navigation, search

Оновлення до Koha 3.16.x, встановленої з джерела

Стосується встановлення Koha 3.16.x за інструкцією „Встановлення Koha з джерела на ОС Debian

Contents

Резервні копії[edit]

Резервування даних[edit]

Резервуємо командою

mysqldump -u$MySQLUser -p$MySQLPassword $KohaDB > mysqldump__$time_shtamp.sql

(замість змінних $value підставляємо власні значення)

Якщо надалі буде потрібно повернутися до резервної версії, це можна буде зробити командою mysql -u$MySQLUser -p$MySQLPassword $KohaDB < mysqldump__$time_shtamp.sql, попередньо очистивши чи створивши БД $KohaDB).

Резервування програмних файлів[edit]

Виконуємо команди

tar -cvf $folder_$time_shtamp.tar $folder
bzip2 -f $folder_$time_shtamp.tar

для кожної з тек

/usr/share/koha3
/etc/apache2/sites-available/Koha3
/etc/apache2/sites-enabled/Koha3
/etc/apache2/ports.conf
/etc/koha3/
/etc/init.d/zebra-server
/etc/init.d/zebraqueue-daemon
/etc/init.d/koha-zebra-daemon
/var/log/koha3
/var/lib/koha3
/var/lock/koha3

Журнал попереднього встановлення[edit]

Дивимося у конфігураційному файлі /etc/koha3/koha-conf.xml за розміщенням журналу встановлення, напр. <config> <install_log>/usr/share/koha3/misc/koha-install-log</install_log>

Отримання останньої стабільної версій Koha 3.16.02[edit]

su АдміністраторСистемиKoha

(та вводимо пароль користувача АдміністраторСистемиKoha)

cd ~/koha;

rm koha-latest.tar.gz
wget http://download.koha-community.org/koha-latest.tar.gz
tar -xzf koha-latest.tar.gz
ls

(для наступних оновлень зручно з цього коду створити сценарій, напр., get_latest_KOHA_and_unpack.sh)

Перевірки та довстановлення пакунків[edit]

Перевірка аналізатора SAX Parser[edit]

У теці Koha виконати

perl ~/koha/koha-3.16.02/misc/sax_parser_print.pl

Ви повинні побачити щось таке

XML::LibXML::SAX::Parser=HASH(0x81fe220)

Якщо ж є PurePerl чи Expat, то необхідно поправити файл /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini (запис щодо XML::LibXML::SAX::Parser має бути найнижче)

Перевірка чи встановлені усі необхідні пакунки[edit]

Команда

perl ~/koha/koha-3.16.02/koha_perl_deps.pl -c -u -m

видасть список відсутніх модулів та модулів, які необхідно оновити.

Вам необхідно знайти та встановити ці модулі (ймовірно, що список буде порожнім, оскільки всі необхідні пакунки повинні згадуватися у цьому керівництві вище).

Відсутні модулі чи оновлені версії шукайте у гілках Debian testin/unstable, репозитарії debian.koha-community.org або ж в CPAN (Perl-модулі з CPAN встановлюються командую на кшталт „sudo cpan HTTP::OAI“).

Якщо у попередньому виводі є зауваження на кшталт такого[edit]

Warning: prerequisite DateTime::Format::DateParse 0.04 not found.
Warning: prerequisite Gravatar::URL 1.03 not found.
Warning: prerequisite DateTime::Format::ICal 0.09 not found.
Warning: prerequisite Modern::Perl 1.03 not found.
Warning: prerequisite Readonly 1.03 not found.
Warning: prerequisite Readonly::XS 1.02 not found.
Warning: prerequisite Test::Strict not found.
Warning: prerequisite Test::YAML::Valid 0.04 not found.
Warning: prerequisite AnyEvent 5.0 not found.
Warning: prerequisite AnyEvent::HTTP 2.13 not found.
Warning: prerequisite CHI 0.36 not found.
Warning: prerequisite CHI::Driver::Memcached 0.12 not found.
Warning: prerequisite Moose 1.09 not found.
Warning: prerequisite Cache::Memcached::Fast 0.17 not found.
Warning: prerequisite DBD::Mock 1.39 not found.
Warning: prerequisite DateTime::Format::MySQL 0.04 not found.
Warning: prerequisite JSON::Any 1.28 not found.
Warning: prerequisite MooseX::Storage 0.30 not found.
Warning: prerequisite MooseX::Types 0.30 not found.
Warning: prerequisite String::RewritePrefix 0.006 not found.
Warning: prerequisite Test::Deep 0.106 not found.
Warning: prerequisite Test::MockModule 0.05 not found.
Warning: prerequisite Test::Warn 0.21 not found.
Warning: prerequisite Text::Unaccent 1.08 not found.
Warning: prerequisite Time::Progress 1.7 not found.
Warning: prerequisite Gravatar::URL 1.03 not found. We have 1.02.
Warning: prerequisite DateTime::TimeZone 1.26 not found. We have 1.20.
Warning: prerequisite Template::Plugin::HtmlToText 0.03 not found.
Warning: prerequisite Data::Paginator 0.04 not found.
Warning: prerequisite Archive::Extract 0.60 not found. We have 0.48.
Warning: prerequisite Archive::Zip 1.30 not found.
Warning: prerequisite Cache::Memory 2.04 not found.
Warning: prerequisite Module::Bundled::Files 0.03 not found.
Warning: prerequisite String::Random 0.22 not found.
Warning: prerequisite Test::WWW::Mechanize 1.44 not found.

то необхідно довстановити чи поновити згадувані пакунки…

Пакунки з репозитарію Дебіен[edit]

sudo apt-get install \
libgravatar-url-perl \
libdatetime-format-ical-perl \
libmodern-perl-perl \
libdatetime-format-dateparse-perl \
libreadonly-perl \
libreadonly-xs-perl \
libtest-strict-perl \
libtest-yaml-valid-perl \
libanyevent-perl \
libdbd-mock-perl \
libdatetime-format-mysql-perl \
libjson-any-perl \
libmoosex-storage-perl \
libmoosex-types-perl \
libstring-rewriteprefix-perl \
libtest-deep-perl \
libtest-mockmodule-perl \
libtest-warn-perl \
libtext-unaccent-perl \
libtime-progress-perl \
libarchive-zip-perl \
libcache-perl \
libstring-random-perl \
libtest-www-mechanize-perl \
libcrypt-eksblowfish-perl \
liblibrary-callnumber-lc-perl \
libdbix-class-schema-loader-perl \
libemail-valid-perl \
liblocale-maketext-lexicon-perl \
libopenoffice-oodoc-perl

Пакунки з тестового репозитарію Дебіен[edit]

sudo apt-get -t testing install \
libgravatar-url-perl \
libdatetime-timezone-perl \
libtemplate-plugin-htmltotext-perl \
libanyevent-http-perl \
libchi-perl \
libchi-driver-memcached-perl \
libmouse-perl \
libcache-memcached-fast-perl \
libarchive-extract-perl \
libmarc-record-perl \
libmarc-xml-perl

Пакунки з репозитарію Koha[edit]

Деякі perl-пакунки ще не пакетизовані в офіційних репозитаріях Дебіен (перевіряємо libdata-paginator-perl та libtemplate-plugin-htmltotext-perl, libmodule-bundled-files-perl). Однак відповідні deb-пакети можна знайти в репозитарії debian.koha-community.org.

Підключаємо у файлі /etc/apt/sources.list

deb http://debian.koha-community.org/koha squeeze main
  

Також додаємо ключ gpg.asc до довірених ключів APT:

wget -O- http://debian.koha-community.org/koha/gpg.asc | sudo apt-key add -

Оновлюємо список доступних для встановлення пакунків

apt-get update

Встановлюємо пакунки з репозитарію Koha

sudo apt-get install \
libdata-paginator-perl \
libtemplate-plugin-htmltotext-perl \
libmodule-bundled-files-perl

Пакунки з CPAN[edit]

Якщо пакунок все таки не вдалося знайти в одному з репозитаріїв — встановлюємо з CPAN.

Наприклад, можуть бути й зауваження такого роду:

Warning: prerequisite Data::Pagination 0.44 not found.

Цей Perl-модуль ще не доступний в жодному з репозиторіїв Дебіен (перевірити в Debian: libdata-pagination-perl). Встановлюємо командою

sudo perl -MCPAN -e 'install Data::Pagination'

Для таких зауважень

HTTPD::Bench::ApacheBench           0         0.73          No
Test::WWW::Mechanize             1.42       1.44          No

— встановлюємо

sudo perl -MCPAN -e 'install HTTPD::Bench::ApacheBench'
sudo perl -MCPAN -e 'install Test::WWW::Mechanize'

Оновлення[edit]

cd ~/koha/koha-3.16.02/; perl Makefile.PL --prev-install-log /usr/share/koha3/misc/koha-install-log

у випадку оновлення 3.6-3.12 з’явилася можливість налаштувати Zebra для кращої підтримки Unicode-символів. Вибираємо icu:

Zebra has two methods to perform records tokenization
and characters normalization: CHR and ICU. ICU is
recommended for catalogs containing non-Latin
characters. (chr, icu) [chr] icu

у випадку оновлення 3.8.2-3.8.3 з’явився більш прогресивний режим індексації Zebra за допопогою фільтра DOM XML. Вибираємо dom:

Koha can use one of two different indexing modes
for the MARC bibliographic records:

grs1 - uses the Zebra GRS-1 filter, available
    for legacy support
dom - uses the DOM XML filter; offers improved
    functionality.

Bibliographic indexing mode (dom, grs1) [dom] 

далі решту запитань і вивід —

Reading values from install log /usr/share/koha3/misc/koha-install-log. You
will be prompted only for settings that have been
added since the last time you installed Koha. To
be prompted for all settings, run 'perl Makefile.PL'
without the --prev-install-log option.

Found 'zebrasrv' and 'zebraidx' in /usr/bin.

Koha will be installed with the following configuration parameters:

AUTH_INDEX_MODE     dom
BIB_INDEX_MODE      dom
DB_HOST         localhost
DB_NAME         Koha3
DB_PASS         ПарольКористувачаБДKoha3
DB_PORT         3306
DB_TYPE         mysql
DB_USER         КористувачБДKoha3
INSTALL_BASE       /usr/share/koha3
INSTALL_MODE       standard
INSTALL_PAZPAR2     yes
INSTALL_SRU       yes
INSTALL_ZEBRA      yes
KOHA_GROUP        АдміністраторСистемиKoha
KOHA_INSTALLED_VERSION  3.16.02.000
KOHA_USER        АдміністраторСистемиKoha
MEMCACHED_NAMESPACE   KOHA
MEMCACHED_SERVERS    127.0.0.1:11211
MERGE_SERVER_HOST    localhost
MERGE_SERVER_PORT    11001
PATH_TO_ZEBRA      /usr/bin
PAZPAR2_HOST       localhost
PAZPAR2_PORT       11002
RUN_DATABASE_TESTS    no
USE_MEMCACHED      yes
ZEBRA_LANGUAGE      uk
ZEBRA_MARC_FORMAT    unimarc
ZEBRA_PASS        ПарольКористувачаZebra
ZEBRA_SRU_AUTHORITIES_POR9999
ZEBRA_SRU_BIBLIOS_PORT  9998
ZEBRA_SRU_HOST      localhost
ZEBRA_TOKENIZER     icu
ZEBRA_USER        КористувачZebra

and in the following directories:

BACKUP_DIR        $(DESTDIR)/var/spool/koha3
DOC_DIR         $(DESTDIR)/usr/share/koha3/doc
INTRANET_CGI_DIR     $(DESTDIR)/usr/share/koha3/intranet/cgi-bin
INTRANET_TMPL_DIR    $(DESTDIR)/usr/share/koha3/intranet/htdocs/intranet-tmpl
INTRANET_WWW_DIR     $(DESTDIR)/usr/share/koha3/intranet/htdocs
KOHA_CONF_DIR      $(DESTDIR)/etc/koha3
LOG_DIR         $(DESTDIR)/var/log/koha3
MAN_DIR         $(DESTDIR)/usr/share/koha3/man
MISC_DIR         $(DESTDIR)/usr/share/koha3/misc
OPAC_CGI_DIR       $(DESTDIR)/usr/share/koha3/opac/cgi-bin
OPAC_TMPL_DIR      $(DESTDIR)/usr/share/koha3/opac/htdocs/opac-tmpl
OPAC_WWW_DIR       $(DESTDIR)/usr/share/koha3/opac/htdocs
PAZPAR2_CONF_DIR     $(DESTDIR)/etc/koha3/pazpar2
PERL_MODULE_DIR     $(DESTDIR)/usr/share/koha3/lib
PLUGINS_DIR       $(DESTDIR)/var/lib/koha3/plugins
SCRIPT_DIR        $(DESTDIR)/usr/share/koha3/bin
SCRIPT_NONDEV_DIR    $(DESTDIR)/usr/share/koha3/bin
ZEBRA_CONF_DIR      $(DESTDIR)/etc/koha3/zebradb
ZEBRA_DATA_DIR      $(DESTDIR)/var/lib/koha3/zebradb
ZEBRA_LOCK_DIR      $(DESTDIR)/var/lock/koha3/zebradb
ZEBRA_RUN_DIR      $(DESTDIR)/var/run/koha3/zebradb

To change any configuration setting, please run
perl Makefile.PL again. To override one of the target
directories, you can do so on the command line like this:

perl Makefile.PL PERL_MODULE_DIR=/usr/share/perl/5.14

You can also set different default values for parameters
or override directory locations by using environment variables.

For example:

export DB_USER=my_koha
perl Makefile.PL

or

DB_USER=my_koha DOC_DIR=/usr/local/info perl Makefile.PL

If installing on a Win32 platform, be sure to use:
'dmake -x MAXLINELENGTH=300000'

Writing Makefile for koha
Writing MYMETA.yml

Компіляція та встановлення[edit]

make
make test
sudo make upgrade

Поправити налаштування хоста Apache[edit]

sudo mc -e /etc/koha3/koha-httpd.conf
/etc/koha3/koha-httpd.conf

...
<VirtualHost *:80>
 ServerName koha
...
...
<VirtualHost *:8080>
 ServerName koha:8080
...

та перезапустити сервер Apache

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Куки[edit]

Інколи при оновленні між версіями, при спробі доступу до веб-інтерфейсу з’являється у оглядачі помилка на зразок

Koha Byte order is not compatible at Storable.pm line Auth.pm 

Вирішує проблему очищення куків в оглядачі для даного домену.

Продовжуємо оновлення через веб-інтерфейс[edit]

http://localhost:8080

Вводимо логін АдміністраторСистемиKoha та пароль, оновлюємо БД:

Ми модернізуємо Коха від версії 3.16.00.000 до 3.16.02.000, Ви повинні також оновити Вашу баз даних 
Звіт про оновлення:

  Upgrade to 3.16.01.000 done (3.16.1 release)
  Upgrade to 3.16.02.000 done (3.16.2 release)

Все пройшло добре, оновлення зроблено.
Продовжуємо та входимо до Коха

Поновлення мовних шаблонів[edit]

Усі шаблони для мов відмінних від en залишаються старі — необхідно оновити, напр. для укр. та рос.:

cd /usr/share/koha3/misc/translator/;sudo -u АдміністраторСистемиKoha env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib "./translate" install uk-UA
cd /usr/share/koha3/misc/translator/;sudo -u АдміністраторСистемиKoha env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib "./translate" install ru-RU

Бажано після цього перезапустити й службу memcached

sudo /etc/init.d/memcached restart


Відновлення Zebra[edit]

Поновлювач перезаписує файл

/etc/koha3/zebradb/etc/word-phrase-utf.chr

витираючи набори кириличних символів й апостроф, необхідні для працездатності пошуку Zebra, отож виправляємо у цьому файлі на наступне:

lowercase {0-9}{a-z}æäåąßćęłńóśøöüźżабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюяёєїґўі’
uppercase {0-9}{A-Z}ÆÄÅĄẞĆĘŁŃÓŚØÖÜŹŻАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯЁЄЇҐЎІ’

space {\001-\040}!"#$%&'\()*+,-./:;<=>?@\[\\]^_`\{|}~{\x88-\x89}{\x98-\x9C}

Зауваження: ймовірно, при виборі ICU цього не потрібно (ще варто детально протестувати)

Також для коректного сортування кирилиці аналогічні зміни також потрібно внести і до файлу

/etc/koha3/zebradb/lang_defs/en/sort-string-utf.chr 

(наявність uk/sort-string-utf.chr наразі не дає бажаного результату).

Переіндексація БД[edit]

sudo -u АдміністраторСистемиKoha env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib \
 /usr/share/koha3/bin/migration_tools/rebuild_zebra.pl -b -r -x -v
   
sudo -u АдміністраторСистемиKoha env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib \
 /usr/share/koha3/bin/migration_tools/rebuild_zebra.pl -a -r -v

Зауваження щодо ICU[edit]

Використання ICU, ймовірно, ще потребує дослідження. На великій БД з'явилась помилка при переіндесації Zebra:

...
*** glibc detected *** zebraidx: corrupted double-linked list: 0x09d57700 ***
...

Згадки по цій проблемі: http://lists.nongnu.org/archive/html/koha-zebra/2011-06/msg00001.html http://irc.koha-community.org/irclog/koha/2011-05-29

Лише у випадку, якщо присутня така проблема з індексацією, пробуємо відключити ICU у файлі /etc/koha3/zebradb/etc/default.idx, замінивши у двох рядках

icuchain words-icu.xml

на

charmap word-phrase-utf.chr

Також у файлі /etc/koha3/zebradb/etc/word-phrase-utf.chr повинен бути кириличний алфавіт (згадується вище).

Відновлення алфавітного вибору читачів (застаріло)[edit]

З версії 3.12 алфавіт для вибору читачів можна вказувати у системній змінній alphabet.

Відновлення індексування УДК в Zebra[edit]

Кроки:

1) У файлі /etc/koha3/zebradb/biblios/etc/bib1.att вже є необхідний рядок

att 14  UDC-classification

2) У файлі /etc/koha3/zebradb/ccl.properties знаходимо абзац

#Classification-UDC   14 A classification number from  080
#              Universal Decimal
#              Classification, a system based
#              on the Dewey Decimal
#              Classification.
#UDC-classification 1=14

та розкоментовуємо

UDC-classification 1=14

3) Далі для Unimarc у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/record.abs потрібно додати

melm 675$a   UDC-classification:w,UDC-classification:p

Ймовірно, що record.abs застарілий і тепер потрібно вносити зміни в XSL-файли...

у файл /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/biblio-zebra-indexdefs.xsl додати

   <xslo:template mode="index_subfields" match="marc:datafield[@tag='675']">
    <xslo:for-each select="marc:subfield">
     <xslo:if test="contains('a', @code)">
      <z:index name="UDC-classification:w UDC-classification:p">
       <xslo:value-of select="."/>
      </z:index>
     </xslo:if>
    </xslo:for-each>
   </xslo:template>

та у файл /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml додати

   <------>UDC-classification:w,UDC-classification:p-->
   <index_subfields xmlns="http://www.koha-community.org/schemas/index-defs" tag="675" subfields="a">
    <target_index>UDC-classification:w</target_index>
    <target_index>UDC-classification:p</target_index>
   </index_subfields>

Далі для Marc21 у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/record.abs:

melm 080    UDC-classification:w,UDC-classification:s

Ймовірно, що record.abs застарілий і тепер потрібно вносити зміни в XSL-файли...

у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/biblio-zebra-indexdefs.xsl має бути (є)

 <xslo:template mode="index_data_field" match="marc:datafield[@tag='080']">
  <z:index name="UDC-classification:w UDC-classification:s">
   <xslo:variable name="raw_heading">
    <xslo:for-each select="marc:subfield">
     <xslo:if test="position() > 1">
      <xslo:value-of select="substring(' ', 1, 1)"/>
     </xslo:if>
     <xslo:value-of select="."/>
    </xslo:for-each>
   </xslo:variable>
   <xslo:value-of select="normalize-space($raw_heading)"/>
  </z:index>
 </xslo:template>

та у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml має бути (є)

<index_data_field xmlns="http://www.koha-community.org/schemas/index-defs" tag="080">
 <target_index>UDC-classification:w</target_index>
 <target_index>UDC-classification:s</target_index>
</index_data_field>

4) Також потрібно у файлі /usr/share/koha3/lib/C4/Search.pm у масив @indexes додати елемент-індекс

'UDC-classification',

Відновлення індексування ББК в Zebra[edit]

Кроки:

1) У файлі /etc/koha3/zebradb/biblios/etc/bib1.att є рядок

att 1040  Classification

Виглядає так, що він не використовується надалі. Отож замінюємо його на такий

att 1040  bbk

2) У файлі /etc/koha3/zebradb/ccl.properties повинен бути наступний рядок

#bbk   1040 Soviet Bibliothecal-Bibliographic Classification (BBK; LBC)
bbk 1=1040

3) Далі для Unimarc у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/record.abs потрібно додати

melm 686$a   bbk,bbk:p

Ймовірно, що record.abs застарілий і тепер потрібно вносити зміни в XSL-файли...

у файл /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/biblio-zebra-indexdefs.xsl додати

<xslo:template mode="index_subfields" match="marc:datafield[@tag='686']">
 <xslo:for-each select="marc:subfield">
  <xslo:if test="contains('a', @code)">
   <z:index name="bbk bbk:p">
    <xslo:value-of select="."/>
   </z:index>
  </xslo:if>
 </xslo:for-each>
</xslo:template>

або, якщо є 686-секція, то вставити в неї

 <xslo:for-each select="marc:subfield">
  <xslo:if test="contains('a', @code)">
   <z:index name="bbk bbk:p">
    <xslo:value-of select="."/>
   </z:index>
  </xslo:if>
 </xslo:for-each>

та у файл /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml додати

<------>bbk,bbk:p-->
<index_subfields xmlns="http://www.koha-community.org/schemas/index-defs" tag="686" subfields="a">
 <target_index>bbk</target_index>
 <target_index>bbk:p</target_index>
</index_subfields>

Далі для Marc21 у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/record.abs:

melm 084    bbk:w,bbk:s

Ймовірно, що record.abs застарілий і тепер потрібно вносити зміни в XSL-файли...

у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/biblio-zebra-indexdefs.xsl має бути (є)

 <xslo:template mode="index_data_field" match="marc:datafield[@tag='084']">
  <z:index name="bbk:w bbk:s">
   <xslo:variable name="raw_heading">
    <xslo:for-each select="marc:subfield">
     <xslo:if test="position() > 1">
      <xslo:value-of select="substring(' ', 1, 1)"/>
     </xslo:if>
     <xslo:value-of select="."/>
    </xslo:for-each>
   </xslo:variable>
   <xslo:value-of select="normalize-space($raw_heading)"/>
  </z:index>
 </xslo:template>

та у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml має бути (є)

<index_data_field xmlns="http://www.koha-community.org/schemas/index-defs" tag="084">
 <target_index>bbk:w</target_index>
 <target_index>bbk:s</target_index>
</index_data_field>

4) Також потрібно у файлі /usr/share/koha3/lib/C4/Search.pm у масив @indexes додати елемент-індекс

'bbk',

Відновлення індексування ДКД (Дьюї) в Zebra[edit]

Кроки:

1) У файлі /etc/koha3/zebradb/biblios/etc/bib1.att вже є необхідний рядок

att 13  Dewey-classification

2) У файлі /etc/koha3/zebradb/ccl.properties находимо абзац

#Classification-Dewey  13 A classification number from  082
#              the Dewey Decimal
#              Classification, developed by
#              Melvyl Dewey.
#Dewey-classification 1=13

та розкоментовуємо

Dewey-classification 1=13

3) Далі для Unimarc у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/record.abs повинно бути (є)

melm 676$a   Dewey-classification:w,Dewey-classification:p

Ймовірно, що record.abs застарілий і тепер потрібно вносити зміни в XSL-файли...

у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/biblio-zebra-indexdefs.xsl має бути (є)

 <xslo:template mode="index_subfields" match="marc:datafield[@tag='676']">
  <xslo:for-each select="marc:subfield">
   <xslo:if test="contains('a', @code)">
    <z:index name="Dewey-classification:w Dewey-classification:p">
     <xslo:value-of select="."/>
    </z:index>
   </xslo:if>
  </xslo:for-each>
 </xslo:template>

та у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml має бути (є)

 Dewey-classification:w,Dewey-classification:p-->
 <index_subfields xmlns="http://www.koha-community.org/schemas/index-defs" tag="676" subfields="a">
  <target_index>Dewey-classification:w</target_index>
  <target_index>Dewey-classification:p</target_index>
 </index_subfields>

Далі для Marc21 у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/record.abs:

melm 082    Dewey-classification:w,Dewey-classification:s

Ймовірно, що record.abs застарілий і тепер потрібно вносити зміни в XSL-файли...

Додаково внести зміни й у /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/biblio-zebra-indexdefs.xsl:

<xslo:template mode="index_data_field" match="marc:datafield[@tag='082']">
  <z:index name="Dewey-classification:w Dewey-classification:s">
   <xslo:variable name="raw_heading">
    <xslo:for-each select="marc:subfield">
     <xslo:if test="position() > 1">
      <xslo:value-of select="substring(' ', 1, 1)"/>
     </xslo:if>
     <xslo:value-of select="."/>
    </xslo:for-each>
   </xslo:variable>
   <xslo:value-of select="normalize-space($raw_heading)"/>
  </z:index>
 </xslo:template>

та /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml:

<index_data_field xmlns="http://www.koha-community.org/schemas/index-defs" tag="082">
 <target_index>Dewey-classification:w</target_index>
 <target_index>Dewey-classification:s</target_index>
</index_data_field>

4) Також потрібно у файлі /usr/share/koha3/lib/C4/Search.pm у масиві @indexes має бути (є) елемент-індекс

'Dewey-classification',

Відновлення індексування КБК (клас. Бібліотеки Конгресу) в Zebra[edit]

Кроки:

1) У файлі /etc/koha3/zebradb/biblios/etc/bib1.att вже є необхідний рядок

att 16  LC-call-number

2) У файлі /etc/koha3/zebradb/ccl.properties находимо абзац

#Classification-LC   16 A classification number from  050
#              the US Library of Congress
#              Classification.
#LC-call-number 1=16

та розкоментовуємо

LC-call-number 1=16

3) Далі для Unimarc у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/record.abs повинно бути (є)

melm 680$b  LC-call-number:s
melm 680   LC-call-number

Ймовірно, що record.abs застарілий і тепер потрібно вносити зміни в XSL-файли...

у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/biblio-zebra-indexdefs.xsl має бути (є)

<xslo:template mode="index_subfields" match="marc:datafield[@tag='680']">
  <xslo:for-each select="marc:subfield">
   <xslo:if test="contains('b', @code)">
    <z:index name="LC-call-number:s">
     <xslo:value-of select="."/>
    </z:index>
   </xslo:if>
  </xslo:for-each>
</xslo:template>

<xslo:template mode="index_data_field" match="marc:datafield[@tag='680']">
  <z:index name="LC-call-number:w">
   <xslo:variable name="raw_heading">
    <xslo:for-each select="marc:subfield">
     <xslo:if test="position() > 1">
      <xslo:value-of select="substring(' ', 1, 1)"/>
     </xslo:if>
     <xslo:value-of select="."/>
    </xslo:for-each>
   </xslo:variable>
   <xslo:value-of select="normalize-space($raw_heading)"/>
  </z:index>
</xslo:template>

та у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml має бути (є)

<------>LC-call-number:s-->
<index_subfields xmlns="http://www.koha-community.org/schemas/index-defs" tag="680" subfields="b">
 <target_index>LC-call-number:s</target_index>
</index_subfields>
<------>LC-call-number-->
<index_data_field xmlns="http://www.koha-community.org/schemas/index-defs" tag="680">
 <target_index>LC-call-number:w</target_index>
</index_data_field>

Далі для Marc21 у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/record.abs:

melm 050$b   LC-call-number:w,LC-call-number:p,LC-call-number:s
melm 050    LC-call-number:w,LC-call-number:p,LC-call-number:s

Ймовірно, що record.abs застарілий і тепер потрібно вносити зміни в XSL-файли...

Додаково внести зміни й у /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/biblio-zebra-indexdefs.xsl:

<xslo:template mode="index_subfields" match="marc:datafield[@tag='050']">
 <xslo:for-each select="marc:subfield">
  <xslo:if test="contains('b', @code)">
   <z:index name="LC-call-number:w LC-call-number:p LC-call-number:s">
    <xslo:value-of select="."/>
   </z:index>
  </xslo:if>
 </xslo:for-each>
</xslo:template>

<xslo:template mode="index_data_field" match="marc:datafield[@tag='050']">
 <z:index name="LC-call-number:w LC-call-number:p LC-call-number:s">
  <xslo:variable name="raw_heading">
   <xslo:for-each select="marc:subfield">
    <xslo:if test="position() > 1">
     <xslo:value-of select="substring(' ', 1, 1)"/>
    </xslo:if>
    <xslo:value-of select="."/>
   </xslo:for-each>
  </xslo:variable>
  <xslo:value-of select="normalize-space($raw_heading)"/>
 </z:index>
</xslo:template>

та /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml:

<index_subfields xmlns="http://www.koha-community.org/schemas/index-defs" tag="050" subfields="b">
 <target_index>LC-call-number:w</target_index>
 <target_index>LC-call-number:p</target_index>
 <target_index>LC-call-number:s</target_index>
</index_subfields>
<index_data_field xmlns="http://www.koha-community.org/schemas/index-defs" tag="050">
 <target_index>LC-call-number:w</target_index>
 <target_index>LC-call-number:p</target_index>
 <target_index>LC-call-number:s</target_index>
</index_data_field>

4) Також потрібно у файлі /usr/share/koha3/lib/C4/Search.pm у масиві @indexes має бути (є) елемент-індекс

'LC-call-number',

Утворення індексів УДК, Дьюї, ББК, КБК та можливість пошуку за ними[edit]

Для витягнення означених класифікаційних індексів запускаємо переіндексацію Zebra

sudo -u АдміністраторСистемиKoha env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib \
  /usr/share/koha3/bin/migration_tools/rebuild_zebra.pl -b -r -x -v

ЕК) У файлі /usr/share/koha3/opac/htdocs/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-advsearch.tt

замість рядка

<option value="callnum">Call number</option>

додати рядки

<option value="sn">Standart number</option>
<option value="callnum">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Call number</option>
<option value="UDC-classification,first-in-subfield">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; UDC-classification</option>
<option value="Dewey-classification,first-in-subfield">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dewey-classification</option>
<option value="bbk,first-in-subfield">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BBK</option>
<option value="LC-call-number,first-in-subfield">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; LC-call-number</option>

Біб. інтерфейс) У файлі /usr/share/koha3/intranet/htdocs/intranet-tmpl/prog/en/includes/search_indexes.inc

замість рядка

<option value="callnum">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Call number</option>

додати рядки

<option value="callnum">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Call number</option>
<option value="UDC-classification,first-in-subfield">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; UDC-classification</option>
<option value="Dewey-classification,first-in-subfield">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dewey-classification</option>
<option value="bbk,first-in-subfield">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BBK</option>
<option value="LC-call-number,first-in-subfield">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; LC-call-number</option>

Відповідно також потрібно перегенерувати мовні шаблони, напр. для укр. та рос.:

cd /usr/share/koha3/misc/translator
sudo -u АдміністраторСистемиKoha env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib "./translate" install uk-UA
sudo -u АдміністраторСистемиKoha env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib "./translate" install ru-RU

Відновлення налаштування за класифікацією[edit]

Типово це не працює для використовуваного класифікаційного індексу (УДК, ББК, ДДК) і при оновленні вертається типовий варіант.

Декілька кроків:

1) build_browser_and_cloud.pl з інтегрованими таблицями УДК, ББК, ДДК для української.

Файл build_browser_and_cloud.pl можна знайти у теці PUBLIC хмарного сховища [htp://db.tt/ExL7MRZ Dropbox] Сергія Дубика.

Розміщуємо файл за шляхом /usr/share/koha3/bin/cronjobs

2) До таблиці „browser“ додати колонки „class_source“ та “language“

sql-команди для додавання

ALTER TABLE browser ADD class_source varchar(10);
ALTER TABLE browser ADD language varchar(25);
ALTER TABLE browser ADD parent_class varchar(255);
ALTER TABLE browser ADD query mediumtext;

Додатково: тип колонки „description“ змінити на „mediumtext“, тип колонки „classification“ змінити на „varchar(255)“.

3) Для періодичного оновлення ієрархії класифікаційних індексів (УДК, скорочені табл.) необхідно періодично (crontab) запускати сценарій

env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib build_browser_and_cloud.pl \
  -b -f 675a -t 606 -c -m 3 -s udc -l uk_UA

для ДДК (скорочені табл. Дьюї) параметри:

 -b -f 676a -t 606 -c -m 3 -k ddc -l uk_UA

для ББК (скорочені таблиці ББК для наукових бібліотек) параметри:

 -b -f 686a -t 606 -c -m 3 -k rubbk -l uk_UA

4) Також змінюємо файл /usr/share/koha3/opac/htdocs/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-browser.tt

Замінюємо рядок з пошуковим запитом

opac-search.pl?q=Dewey-classification

для УДК на

opac-search.pl?q=UDC-classification,first-in-subfield

для ББК на

opac-search.pl?q=bbk,first-in-subfield

для ДДК (Дьюї) на

opac-search.pl?q=Dewey-classification,first-in-subfield

Шаблон opac-browser.tt для мов відмінних від en залишається старий — необхідно теж оновити, напр. для укр. та рос.:

cd /usr/share/koha3/misc/translator/;sudo env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib "./translate" install uk-UA
cd /usr/share/koha3/misc/translator/;sudo env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib "./translate" install ru-RU

P.S. Ще не реалізований у файлі build_browser_and_cloud.pl переклад терму "classification $_" у рядку

$sth->execute(length($_),$_,$classification->{$_}?$classification->{$_}:"classification $_",$browser_result{$_}->{value},

Оновлення завершено[edit]

Заходимо у інтерфейс бібліотекаря. Бачимо зміну версії за адресою http://localhost:8080/cgi-bin/koha/about.pl

Налаштування[edit]

Щодо додаткових налаштувань та адаптацій див. тут: Налаштування Koha, встановленої з джерела.

Див. також[edit]